Çerez Örnek
canlı destek

Teletıp Faaliyetleri


Cerrahi Canlı Yayınlarımız
EGE ÜNİVERSİTESİ MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NCE GERÇEKLEŞTİRİLEN CERRAHİ CANLI YAYINLARININ LİSTESİ
 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı “Girişimsel Radyoloji Work-Shop 1: Nasıl Yapılır?”, 11-13 Eylül 2002, İzmir.
 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “II. Canlı Cerrahi Toplantısı-Oküloplastik Cerrahi”, 16-17 Kasım 2002, İzmir.
 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı “Diz Cerrahisi Günleri”, 20-22 Kasım 2002, İzmir.
 4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. “I. Ege Jinekolojik Endoskopi Cerrahi Sempozyumu”, 13-14 Aralık 2002, İzmir.
 5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. “2. Ege Karaciğer Transplantasyon Günleri” 06.03.2003, İzmir.
 6. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Striktürlerinin Tedavisi.”, Kollokyum ve Canlı Operatif Work-Shop, 18.04.2003, İzmir
 7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. “Hipospaidas Günleri Çalıştayı”, Aralık 2003, İzmir.
 8. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. “Jinekolojik Onkoloji Çalıştayı”, 19 Mart 2004, İzmir.
 9. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Vezikoüreteal Reflü Kursu, 25.10.2004, İzmir
 10. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “VI. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu”, 7-8 Kasım 2004, İzmir.
 11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anastezi ve Reanimasyon Bölüm Dalı, “Ege Ağrı Günleri Çalıştayı”, 07.11.2004, İzmir.
 12. Rejyonal Anestezi ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği, “3.Ortak Toplantısı-Rejyonal Anestezide Santral ve Periferik Uygulamalar” 15.01.2005, İzmir.
 13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, “1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri” 14-16 Nisan 2005, İzmir.
 14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, “Kalp-Damar Cerrahisi Çalıştayı”, 22.04.2005, İzmir.
 15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, “Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler”, 10 Kasım 2005, İzmir.
 16. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, “Karaciğer Nakli Çalıştayı”, 17 Kasım 2005, İzmir.
 17. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji”, 19-20 Kasım 2005, İzmir.
 18. Rusya Federasyonu, Krasnoyarsk Devlet Üniversitesi ile yapılan videokonferans uyguaması, 29 Aralık 2005, İzmir.
 19. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, “Nöroendoskopi Kursu”, 18 Mayıs 2006, İzmir.
 20. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.,  Jinekolojik Endoskopi Derneği – JED 2007 Kongresi, 5-6 Nisan 2007 Çeşme-İzmir.
 21. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, “Live International Otolaryngology Network – Otology & Neurotology Live Surgical Broadcast” 23.05.2007
 22. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Endoüroloji Derneği, “Endoüroloji Çalıştayı”, 11-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.
 23. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 9.Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 8 Aralık 2007, İzmir
 24. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. “3. Ege Jinekolojik Endoskopi Cerrahi Sempozyumu”, 22 Mart 2008, İzmir.
 25. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, 2. Nöroendoskopi Kursu ve Şant Okulu, 8 Mayıs 2008, İzmir
 26. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası, 9. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16-17 Mayıs 2008, İzmir
 27. The 3rd Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast  (Live International Otolaryngology Network), 21 Mayıs 2008
 28. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 10 .Ulusal Kongresi, 20 Ekim 2008, Çeşme-İzmir
 29. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası, 10. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28-30 Kasım 2008, İzmir
 30. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme Cerrahisi Work-Shop, 14 Aralık 2008, İzmir
 31. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spinal Kord Stümülastonu, 24.01.2009, İzmir
 32. Jinekolojik Endoskopi Derneği, 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 11 Nisan 2009, İzmir
 33. The 4th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, LION (Live International Otolaryngology Network), 19 Mayıs 2009
 34. Endoüroloji Derneği, 2. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri,  08.05.2009, İzmir
 35. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 36. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Üroloji Kongresi, 8 Nisan 2010, İzmir.
 37. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2.Ege Laparoskopi Nissen Fundiplikasyon Kursu, 16 Nisan 2010, İzmir
 38. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Ege Jinekolojik Endoskopi Eğtitim Günleri-4, 24 Nisan 2010, İzmir
 39. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Hipospaidas Cerrahisi Eğitimi, 26.10.2010, İzmir
 40. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, “Hidrosefali Kursu”, 26.11.2010, İzmir
 41. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “Glokom Cerrahisi Çalıştayı”, 11-12 Aralık 2010, İzmir.
 42. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Webinar: Total Laparoskopik Histerektomi, 26 Ocak 2011, İzmir.
 43. E.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kalça ve Diz Cerrahisi Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Cerrahi Canlı Yayını, 18.03.2011, İzmir.
 44. Jinekolojik Endoskopi Derneği, Webinar: Laparoskopik Myemektomi, 23 Mart 2011, İzmir.
 45. Endoüroloji Derneği International Operating with the Experts 2011  Canlı Cerrahi Yayını, 26.03.2011, İzmir.
 46. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Cerrahi Canlı Yayını, 5 Ekim 2011, İzmir
 47. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Kursu Prof. Dr. Peter Mallmann (Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe’), 15.02.2012, İzmir.
 48. VI. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Kongres, 06.04.2012, İzmir
 49. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21.04.2012, İzmir
 50. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Pediatrik Kardiyoloji Canlı Yayını, 16.11.2012, İzmir
 51. Ege’den İnteraktif Katılımlı Canlı Ameliyat Günleri – Timpanoplasti ve ESC Operasyonları, 22.02.2013, İzmir
 52. Ege’den İnteraktif Katılımlı Canlı Ameliyat Günleri-2 EÜTF KBB Anabilim Dalı, 15.03.2013, İzmir
 53. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Canlı Yayını, 07.04.2013
 54. 1st Course On Percutaneous Access and Cryotheraphy to the Kid-ney and Prostate, 17.04.2013, İzmir.
 55. Ege Ortopedi’den İnteraktif Katılımlı Canlı Cerrahi Günleri, 22 Mayıs 2013, İzmir.
 56. “Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide” (AAGL), 14.11.2013, Washington-ABD
 57. “Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide” (AAGL), 05.12.2013, New York-ABD
 58. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 22 Mart 2014, İzmir
 59. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII. Rinoplasti Kursu Cerrahi Canlı Yayını, 09.05.2014, İzmir.
 60. Ege University Cadaveric Dissection Course – Multidisciplinary Surgical Techniques on Gynecologic Oncology, 18-19 Ekim 2014, İzmir
 61. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizasyon Çalıştayı, 07.03.2015, İzmir.
 62. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 5. Ürojinekoloji Çalıştayı, 30.05.2015, İzmir.
 63. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ege Laparoskopi Günleri, 2-3 Ekim 2015, İzmir.
 64. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı "Dünya Üroloji Kongresi", 20.10.2015, İzmir
 65. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Canlı Yayını, 04.03.2016, İzmir
 66. Ege İnovasyon ve Tiroid Cerrahisi Çalıştayı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09.09.2017, İzmir.
 67. European Obesity Day, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22.05.2019, İzmir.
 68. Ulusal Fıtık Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 04.10.2019, İzmir.
 69. Turkish Iraqi Spine Meeting, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 25.11.2019, İzmir.
 70. 5th World Congress of the Hypospadias International Society, 27-30 September 2023, Izmir

BASINDA ÇIKAN HABERLER

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ