EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Merkez Müdür Vekili

Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Müdür Yardımcıları
Doç. Dr. İIknur GÜRSES
Öğr. Gör. Yiğit AÇIK

Merkez Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Dilek TAKIMCI
Prof. Dr. Müge ELDEN
Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA
Prof. Dr. Selda AKÇALI
Doç. Dr. Özlem ATAMAN
Doç. Dr. İlknur GÜRSES
Öğr. Gör. Yiğit AÇIK

Ege Ajans Sorumlu Haber Müdürü
Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Radyo Ege Kampüs Genel Koordinatörü
Doç. Dr. Burcu BALCI

Ege Üniversitesi TV Genel Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Seda Sünbül OLGUNDENİZ