Çerez Örnek
canlı destek

Video Filmler

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan filmlerin listesi aşağıdaki gibidir:

MEDİKAL EĞİTİM FİLMLERİ

Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi 1984 yılında kurularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan tıp eğitimi faaliyetlerine görsel ve işitsel destek sağlamak amacıyla eğitim filmi üretimine başlamıştır. 2001 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adını alarak faaliyet alanını daha da geliştiren merkezin kurulduğu günden bu güne kadar hazırlamış olduğu filmlerin listesini aşağıdaki gibidir:

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Üretilen Eğitim Filmleri

 1. Atrofik Rinitte Mikrocerrahi, Prof. Dr. Orhan Cura (1986)
 2. L’arytenoidopexile (Dans La Paralysie Recurrencielle Bilaterale), Prof. Dr. Orhan Cura (1986)
 3. Mikrolarengoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürji (1986)
 4. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği (1986)
 5. Endolenfatik Kese Dekompresyonu ve Drenajı (1986)
 6. Sağ Stapedektomi (1986)
 7. Ses Sanatçılarında Foniatrik İncelemeler (1986)
 8. Konjenital Dış Kulak Atrezisi ve Orta Kulak Malformasyonlarında Mikrocerrahi (1986)
 9. Tiroid ve Larinks Kıkırdakları, Prof. Dr. İsmail Ulutaş (1986)
 10. Yatak Yapımı – Yatak Başı Hasta Bakımı, Öğr. Gör. Emine Erdal (1986)
 11. Sağ 2. Kademe Timpanoplasti (Homogreft Incus-Stapes Blok Repkasmanı) (1986)
 12. Evidman Petromastoidien (Radikal Mastoidektomi) (1986)
 13. KBB’de Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon (1986)
 14. Vestibüler Rehabilitasyon Egzersizleri, Op. Dr. Bülent Can (1986)
 15. Supraglottik Parsiyel Larenjektomi ve Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu, Prof. Dr. Vecihi Bilgen (1986)
 16. Bilgisayarlı Foniatrik İncelemeler, Prof. Dr. Fatih Öğüt (1986)
 17. Vertigolu Hastalarda Vestibüler Rehabilitasyon (1986)
 18. Tirotomi ile Kordektomi, Prof. Dr. Attila Yavuzer (1988)
 19. Elektro-Glottografi, Prof. Dr. Attila Yavuzer (1988)
 20. Stapedektomi, Prof. Dr. Yılmaz Ege (1988)
 21. Kulak Burun Boğazda Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon, Prof. Dr. Yılmaz Ege (1988)
 22. Total Larenjektomi ve Radikal Boyun Disseksiyonu, Prof. Dr. Yılmaz Ege (1988)
 23. Delogving Yaklaşım ile Maksillo-Etmoido Sfenoidal Girişim, Prof. Dr. Övünç Günhan (1988)
 24. Modifiye Radikal Mastoidektomi (Bondy Operasyonu), Prof. Dr. Övünç Günhan (1988)
 25. EÜTF KBB Pilot Sağır Dilsiz Anaokulu Çalışmaları, Prof. Dr. Övünç Günhan (1988)
 26. Etmoido-Maksiller Malign Tümörlerde Cerrahi, Prof. Dr. Övünç Günhan (1988)
 27. Genel Cerrahi Hasta Eğitimi Filmi, Prof. Dr. Orhan Özbal (1988)
 28. Ortibo-Palato-Dental Yayılım Gösteren Maxilla Kanseri Ameliyatı, Prof. Dr. Övünç Günhan (1988)
 29. Travmatik Katarakt, Prof. Dr. Kutay Andaç (1988)
 30. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği, Prof. Dr. Orhan Cura (1988)
 31. İmplant Seminerleri -Metalik İmplantlar, Op. Dr. Özer Ülkü (1988)
 32. İmplant Seminerleri – Ortopedik Alanda Kullanılan Metalik İmplant Malzemeler, Doç. Dr. Tevfik Aksoy (1988)
 33. İmplant Seminerleri – Malzemenin Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Sami Aksoy (1988)
 34. Değişik Sistemleri Kapsayan Enterasan Olgularımız, Prof. Dr. Esin Emin Üstün, E.Ü.T.F. Radyoloji Anabilim Dalı (1988)
 35. Rett Sendromu, Prof. Dr. Tuğrul Özgür (1988)
 36. İmplant Seminerleri – İmplant Malzemeler ve Özellikleri, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 37. İmplant Seminerleri – Metalik Malzemeler, Doç. Dr. Ahmet Çakır (1988)
 38. İmplant Malzemelerin İmalatı ve Dayanımı, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 39. İmplant Seminerleri – Kalça Protezlerinde Kalite Kontrolü, Doç. Dr. S. Karadeniz (1988)
 40. Oftalmik Mikroşirurji Video Atlası, Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (1990)
 41. Fasial Paralizi ile Birlikte Görülen Glomus Tympanicum, Prof. Dr. Orhan Cura, Dr. Tayfun Kirazlı, Dr. Fazıl Apaydın (1992)
 42. Reconstruction of Saddle Noise Integrated Dorsal Graft Collumellar Strut, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 43. KBB’de Bakı Yöntemleri, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 44. V Patern Ezotropya – Alt Oblik Myektomi, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1998)
 45. Okul Sağlığı Çalışmalarında Hemşirelik İşlevleri, Prof. Dr. İnci Erefe, Prof. Dr. Ayla Bayık, Yrd. Doç. Dr. Esin Türkistanlı, Yiğit Açık (1998)
 46. Kronik Tip 1 Diseksiyonu, Doç. Dr. Suat Buket (1998)
 47. Mantar Sinüzitleri ve Endoskopik Cerrahisi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 48. Değişik Burun İçi Kitlelerinde Endoskopik Cerrahi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 49. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 50. Alt Oblik Myektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1999)
 51. Alt Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 52. Dış Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 53. Afakt Gözlerde Sekonder Foldable Lens İmplantasyonu, Doç. Dr. Cezmi Akkın, Nurhan Özsoy (1999)
 54. Molteno Tüp İmplantasyonu, F.W.Price JR.MD., (1999)
 55. Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları (1999)
 56. Şaşılık Tedavisinde Ön Silyer Arterlerin Korunması, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 57. V Patern Ekzotropya, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 58. A New Technique in the Management of the Posteriorly Dislocated Intraocular Lenses - Dr. Tansu Erakgün (1999)
 59. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Vitreusa Düşen Nukleus Olgularda Virektomi, Dr. Cezmi Akkın, Dr. Tansu Erakgün (2000)
 60. Total Structural Grafting in Alar Insufficiency, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, C. Sinan Altundağ, Efe Coşan (2000)
 61. Glokom Ameliyatları Volume-1, Dr. Kutay Andaç – Dr. Halil Ateş (2000)
 62. Graves’ Ophtalmopathy, Prof. Dr. Taylan Kabalak, E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D. (2000)
 63. Sefalik Yerleşimli Lateral Kruslu Tipte Septorinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 64. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Deniz Işık, (2002)
 65. Rinoplasti’nin Temel Basamakları, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 66. Transkartilajinöz Yolla Rinoplasti ve Endoskopik Septoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 67. Mustarde Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 68. Konjenital Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 69. Görme Keskinliği Ölçümü, Dr. Önder Üretmen (2002)
 70. Trabekulektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 71. Vitreoretinal Cerrahi Girişimler, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 72. Konjenital Dakriostenoz, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2003)
 73. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Karın Muayenesi, Prof. Dr. Ömer Özütemiz (2005)
 74. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Ramatolojik Muayene, Prof. Dr. Y. Kabasakal (2005)
 75. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Nörolojik Muayene, Prof. Dr. Hatice Karasoy (2005)
 76. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Göğüs Hast. Muayenesi, Prof. Dr. T. Göksel (2005)
 77. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Tiroid Bezi Muayenesi, Prof. Dr. G. Özgen (2005)
 78. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Kardiyolojik Muayene, Doç.Dr. M. Kayıkçıoğlu (2005)
 79. İyi Yayın Uygulamaları Eğt. Araştırma Raporu Hazırlanması, Doç. Dr. H. Şahin (2005)
 80. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Araştırma Tasarımı, Prof. Dr. Sibel Göksel (2005)
 81. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Bilimsel Bilgi ve Araştırma Etiği, Prof. Dr. Işık Tuğlular (2005)
 82. Consort Kriterlerine Göre Eleştirel Yayın Okuma, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 83. İyi Yayın uygulamaları Kavramı, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 84. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Klinik Araştırmalarda İstatistik ve Etik Dışı Uygulamalar, Uzm. Kıvanç Yüksel (2005)
 85. Supravalvular Aortic Stenosis Repair with Yacoub Procedure, Prof. Dr. A. Apaydın, Prof. Dr. H. Posacıoğlu, Prof. Dr. S. Nalbantgil, Prof. Dr. İ. Durmaz (2005)
 86. Suyun Öyküsü, Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Fatih Koçyiğit, 2006
 87. Örtüşme Sendromlarında Tedavi, Prof. Dr. Serhat Bor (2008)
 88. Semerburunda Kostal Kartilaj ile Rekonstrüksiyon, Prof. Dr Fazıl Apaydın (2008)
 89. Okul Sağlığı Filmi, EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, (2009)
 90. Travmalı Hastaya Yaklaşımda Yasal Zorunluluklar, Doç. Dr. Aytaç Koçak (2009)
 91. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 92. Laparoskopik RHK rekurrensi Rezeksiyonu, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 93. Laparoskopik RPLND, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 94. Laparoskopik Üreterolitotomi, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 95. Pure Laparoscopic Resection of a Renal Fossa Recurrence of RCC, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 96. Transubilikal Tek Port Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 97. Transumbilikal Tek Port Laparoskopik Nefrektomi, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 98. Periton Kateteri Takılması, E.Ü.T.F. Nefroloji A.D. (2010)
 99. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi, Doç. Dr. Türkan Özbayır (2010)
 100. Laparoskopik Ventral Herni Onarımı, Prof. Dr. Sinan Ersin (2011)
 101. Periton Kateteri Takılması, EÜTF Nefroloji Bilim Dalı (2011)
 102. Birinci Basamaktan Olgulara Fonksiyonel Barsak Hastalığı - Prof. Dr. Dr. Serhat Bor (2012)
 103. İrritabl Barsak Sendromu Fizyopatolojisi - Prof. Dr. Serhat Bor (2012)
 104. İrritabl Barsak Sendromu Tanı - Prof. Dr. Serhat Bor (2012)
 105. İrritabl Barsak Sendromu Tedavi - Prof. Dr. Serhat Bor (2012)
 106. Gasroenteroloji Anamnezleri (2012)
 107. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Akılcı İlaç Kullanımı (2013)
 108. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları El Yıkama Eğitimi (2013)
 109. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi (2013)
 110. İmpotans Tedavisinde Penil İmplant Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Prof. Dr. Arman Çağdaş (2013)
 111. Management of Supratip Saddling, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2013)
 112. Septal Reconstruction in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2013)
 113. L-strut Graft in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2013)
 114. Surgery of the Nasal Valves, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Dr. Sercan Göde (2013)
 115. Reflü Vakti Dizisi – Klasik GÖRH Olgusuna Yaklaşım (2013)
 116. Reflü Vakti Dizisi – Faringolaringeal Reflü (2013)
 117. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH ve İlaçlar (2013)
 118. Reflü Vakti Dizisi – Ortaya Karışık GÖRH (2013)
 119. Reflü Vakti Dizisi – Özofagopulmoner Reflü (2013)
 120. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH İlaç Dışı Tedaviler (2014)
 121. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH Tanı ve Tedavisinde Yapılan Hatalar (2014)
 122. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH Eşlik Eden Hastalıklar ve Riskli İlaçlar (2014)
 123. Reflü Vakti Dizisi – Reflü ve Psikiyatri (2014)
 124. Reflü Vakti Dizisi – Çocuklarda Reflü (2014)
 125. Reflü Vakti Dizisi – Ramazanda GÖRH (2014)
 126. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH Sık Yapılan Hatalar (2014)
 127. Gastroenterolojide Endoskop Dezenfeksiyonu, Yük. Hem. Semanur Pala (2014)
 128. Viral Solunum Yolları Enfeksiyonları, Prof. Dr. Çağrı Büke (2014)
 129. Kan Transfüzyonu Filmi - Yük. Hemşire Gülbin Yılmaz (2014)
 130. İzolasyon ve Koruyucu Ekipman Kullanımı (2015)
 131. Patellar Tendon Grefti ile Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu, Prof. Dr. Emin Taşkıran, Op. Dr. Murat Celal Sözbilen (2016)
 132. Senstrom Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 133. Rinoplastide Görüntü İşleme, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 134. L-strut Graft in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 135. Management of Supratip Saddling, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 136. Tek Aşamalı Total Aort Replesmanı, Prof. Dr. Anıl Apaydın
 137. Repair of Post-Traumatic Thoracal Aneurysm Via, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 138. Asendan Aort ve Innominate Arter Anevrizması, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 139. TVR with Mitral Homograft, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 140. Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yaklaşımları, Birsen Eroğlu, E.Ü.T.F. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 141. Temel Endoskopi Uygulamaları Sırasında Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar, Prof. Dr. Sinan Ersin (2020)

TANITIM FİLMLERİ

 1. EÜTF İntaniye Tanıtım Fimi (1986)
 2. Radyasyon Onkolojisi Tanıtım Filmi (1986)
 3. Radyolojinin Bir Günü (1999)
 4. 1999'un İlk Yarısında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Yapılan Yenilikler (1999)
 5. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2000)
 6. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2003)
 7. Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı Tanıtım Filmi (2018)
 8. Ege Üniversitesi ERASMUS Tanıtım Filmi (2010)
 9. Ege Üniversitesi ARGEFAR Tanıtım Filmi (2011)
 10. Ege Üniversitesi Kan Merkezi Tanıtım Filmi (2011)
 11. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2013)
 12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Tanıtım Filmi (2013)
 13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Tanıtım Filmi (2013)
 14. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2013)
 15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım Filmi (2013)
 16. EgeART Sanat Günleri Tanıtım Filmi (2013)
 17. 5. Uluslararası EgeART Sanat Günleri Tanıtım Filmi (2013)
 18. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2014)
 19. Gebe Lohusa Kadın Sürekli Eğitim Merkezi (2014)
 20. Ege Üniversitesi Ar-Ge ve Teknoloji Günleri Tanıtım Filmi (2014)
 21. Ege Üniversitesi Hastanesi Tanıtım Filmi (2014)
 22. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tanıtım Filmi (2014)
 23. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri  Enstitüsü Tanıtım Filmi (2014)
 24. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2015)
 25. Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Tanıtım Filmi (2015)
 26. Ege Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi Tanıtım Filmi (2015)
 27. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tanıtım Filmi (2015)
 28. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2016)
 29. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2017)
 30. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2018)
 31. 2018-2019 Akademik Yılı Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2018)
 32. Ege Üniversitesi Gelecek Şurası Tanıtım Filmi (2018)
 33. 2019-2020 Akademik Yılı Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2019)
 34. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı Tanıtım Filmi (2020)
 35. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 36. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 37. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 38. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 39. Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 40. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 41. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 42. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 43. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 44. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 45. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 46. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 47. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 48. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 49. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 50. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 51. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 52. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tanıtım Filmi (2020)
 53. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 54. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 55. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 56. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 57. Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 58. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 59. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılık, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 60. İzmir Valiliği İzmir İktisat Kongresi Tanıtım Filmi (2023)
 61. Ege Üniversitesi Türkçe Tanıtım Filmi (2023)
 62. Ege Üniversitesi İngilizce Tanıtım Filmi (2023)
 63. Ege Üniversitesi Uluslararası Egeart 10. Sanat Günleri Tanıtım Filmi (2023)
 

BELGESELLER

 1. Muhtar Başoğlu Belgeseli, Prof. Dr. Muzaffer Kula (21.02.1988)
 2. Atatürk ve Çanakkale Zaferi, Em. General Ethem Bozdağ (18.03.1986)
 3. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Belgeseli (2005)
 4. Suyun Öyküsü, Prof. Dr. Ali Osman Karababa (2006)
 5. Atatürk'ün Evrenselliği ve Barış (2013)
 6. Atatürk Yolunda Ege Üniversitesi Gençliği (2015)
 7. Belgesel: Son Yolculuk (2018)
 8. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ferid Eczacıbaşı Şifa Eczanesi Belgeseli (2019)
 9. Ege Üniversitesi Belgeseli (2019)
 10. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgeseli (2019)
 11. Yaşama El Ver Belgeseli (2019)

KAMU SPOTLARI

 1. Ege Orman Okulu Kamu Spotu (2019)
 2. Kas HAstalıkları Derneği Kamuspotu (2019)

 

 1. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 2. Laparoskopik RHK rekurrensi Rezeksiyonu, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 3. Laparoskopik RPLND, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 4. Laparoskopik Üreterolitotomi, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 5. Pure Laparoscopic Resection of a Renal Fossa Recurrence of RCC, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 6. Transubilikal Tek Port Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu, Doç. Dr. Burak Turna (2009)
 7. Transumbilikal Tek Port Laparoskopik Nefrektomi, Doç. Dr. Burak Turna (2009)

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ