Çerez Örnek
canlı destek

Video Filmler

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan filmlerin listesi aşağıdaki gibidir:

MEDİKAL EĞİTİM FİLMLERİ

Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi 1984 yılında kurularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan tıp eğitimi faaliyetlerine görsel ve işitsel destek sağlamak amacıyla eğitim filmi üretimine başlamıştır. 2001 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adını alarak faaliyet alanını daha da geliştiren merkezin kurulduğu günden bu güne kadar hazırlamış olduğu filmlerin listesini aşağıdaki gibidir:

Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Üretilen Eğitim Filmleri

 1. Tiroid ve Larinks Kıkırdakları, Prof. Dr. İsmail Ulutaş (1986)
 2. Yatak Yapımı – Yatak Başı Hasta Bakımı, Öğr. Gör. Emine Erdal (1986)
 3. Genel Cerrahi Hasta Eğitimi Filmi, Prof. Dr. Orhan Özbal
 4. Travmatik Katarakt, Prof. Dr. Kutay Andaç (1988)
 5. Ortibo-Palato-Dental Yayılım Gösteren Maxilla Kanseri Ameliyatı, Prof. Dr. Övünç Günhan (1987)
 6. İmplant Seminerleri -Metalik İmplantlar, Op. Dr. Özer Ülkü (1988)
 7. İmplant Seminerleri – Ortopedik Alanda Kullanılan Metalik İmplant Malzemeler, Doç. Dr. Tevfik Aksoy (1988)
 8. İmplant Seminerleri – Malzemenin Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Sami Aksoy (1988)
 9. Değişik Sistemleri Kapsayan Enterasan Olgularımız, Prof. Dr. Esin Emin Üstün, E.Ü.T.F. Radyoloji Anabilim Dalı (1988)
 10. Rett Sendromu, Prof. Dr. Tuğrul Özgür (1988)
 11. İmplant Seminerleri – İmplant Malzemeler ve Özellikleri, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 12. İmplant Seminerleri – Metalik Malzemeler, Doç. Dr. Ahmet Çakır (1988)
 13. İmplant Malzemelerin İmalatı ve Dayanımı, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 14. İmplant Seminerleri – Kalça Protezlerinde Kalite Kontrolü, Doç. Dr. S. Karadeniz (1988)
 15. Oftalmik Mikroşirurji Video Atlası, Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (1990)
 16. Fasial Paralizi ile Birlikte Görülen Glomus Tympanicum, Prof. Dr. Orhan Cura, Dr. Tayfun Kirazlı, Dr. Fazıl Apaydın (1992)
 17. Reconstruction of Saddle Noise Integrated Dorsal Graft Collumellar Strut, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 18. KBB’de Bakı Yöntemleri, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 19. V Patern Ezotropya – Alt Oblik Myektomi, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1998)
 20. Mantar Sinüzitleri ve Endoskopik Cerrahisi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 21. Değişik Burun İçi Kitlelerinde Endoskopik Cerrahi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 22. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 23. Alt Oblik Myektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1999)
 24. Alt Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 25. Dış Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 26. Afakt Gözlerde Sekonder Foldable Lens İmplantasyonu, Doç. Dr. Cezmi Akkın, Nurhan Özsoy (1999)
 27. Molteno Tüp İmplantasyonu, F.W.Price JR.MD., (1999)
 28. Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları (1999)
 29. Şaşılık Tedavisinde Ön Silyer Arterlerin Korunması, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 30. V Patern Ekzotropya, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 31. A New Technique in the Management of the Posteriorly Dislocated Intraocular Lenses - Dr. Tansu Erakgün (1999)
 32. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Vitreusa Düşen Nukleus Olgularda Virektomi, Dr. Cezmi Akkın, Dr. Tansu Erakgün (2000)
 33. Total Structural Grafting in Alar Insufficiency, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, C. Sinan Altundağ, Efe Coşan (2000)
 34. Glokom Ameliyatları Volume-1, Dr. Kutay Andaç – Dr. Halil Ateş (2000)
 35. Graves’ Ophtalmopathy, Prof. Dr. Taylan Kabalak, E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D. (2000)
 36. Sefalik Yerleşimli Lateral Kruslu Tipte Septorinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 37. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Deniz Işık, (2002)
 38. Rinoplasti’nin Temel Basamakları, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 39. Transkartilajinöz Yolla Rinoplasti ve Endoskopik Septoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 40. Mustarde Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 41. Konjenital Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 42. Görme Keskinliği Ölçümü, Dr. Önder Üretmen (2002)
 43. Trabekulektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 44. Vitreoretinal Cerrahi Girişimler, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 45. Konjenital Dakriostenoz, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2003)
 46. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Karın Muayenesi, Prof. Dr. Ömer Özütemiz (2005)
 47. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Ramatolojik Muayene, Prof. Dr. Y. Kabasakal (2005)
 48. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Nörolojik Muayene, Prof. Dr. Hatice Karasoy (2005)
 49. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Göğüs Hast. Muayenesi, Prof. Dr. T. Göksel (2005)
 50. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Tiroid Bezi Muayenesi, Prof. Dr. G. Özgen (2005)
 51. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Kardiyolojik Muayene, Doç.Dr. M. Kayıkçıoğlu (2005)
 52. İyi Yayın Uygulamaları Eğt. Araştırma Raporu Hazırlanması, Doç. Dr. H. Şahin (2005)
 53. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Araştırma Tasarımı, Prof. Dr. Sibel Göksel (2005)
 54. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Bilimsel Bilgi ve Araştırma Etiği, Prof. Dr. Işık Tuğlular (2005)
 55. Consort Kriterlerine Göre Eleştirel Yayın Okuma, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 56. İyi Yayın uygulamaları Kavramı, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 57. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Klinik Araştırmalarda İstatistik ve Etik Dışı Uygulamalar, Uzm. Kıvanç Yüksel (2005)
 58. Örtüşme Sendromlarında Tedavi, Prof. Dr. Serhat Bor (2008)
 59. Semerburunda Kostal Kartilaj ile Rekonstrüksiyon, Prof. Dr Fazıl Apaydın (2008)
 60. Travmalı Hastaya Yaklaşımda Yasal Zorunluluklar, Doç. Dr. Aytaç Koçak (2009)
 61. Periton Kateteri Takılması, E.Ü.T.F. Nefroloji A.D. (2010)
 62. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi, Doç. Dr. Türkan Özbayır (2010)
 63. Laparoskopik Ventral Herni Onarımı, Prof. Dr. Sinan Ersin (2011)
 64. Reflü Vakti Dizisi – Klasik GÖRH Olgusuna Yaklaşım (2013)
 65. Reflü Vakti Dizisi – Faringolaringeal Reflü (2013)
 66. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH ve İlaçlar (2013)
 67. Reflü Vakti Dizisi – Ortaya Karışık GÖRH (2013)
 68. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Akılcı İlaç Kullanımı (2013)
 69. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları El Yıkama Eğitimi (2013)
 70. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi (2013)
 71. İmpotans Tedavisinde Penil İmplant Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Prof. Dr. Arman Çağdaş (2013)
 72. Gastroenterolojide Endoskop Dezenfeksiyonu, Yük. Hem. Semanur Pala (2014)
 73. Viral Solunum Yolları Enfeksiyonları, Prof. Dr. Çağrı Büke (2014)
 74. İzolasyon ve Koruyucu Ekipman Kullanımı (2015)
 75. Patellar Tendon Grefti ile Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu, Prof. Dr. Emin Taşkıran, Op. Dr. Murat Celal Sözbilen (2016)
 76. Atrofik Rinitte Mikrocerrahi, Prof. Dr. Orhan Cura
 77. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği, Prof. Dr. Orhan Cura
 78. L’arytenoidopexile (Dans La Paralysie Recurrencielle Bilaterale), Prof. Dr. Orhan Cura
 79. Mikrolarengoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürji
 80. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği
 81. Endolenfatik Kese Dekompresyonu ve Drenajı
 82. Sağ Stapedektomi
 83. Ses Sanatçılarında Foniatrik İncelemeler
 84. Konjenital Dış Kulak Atrezisi ve Orta Kulak Malformasyonlarında Mikrocerrahi
 85. Sağ 2. Kademe Timpanoplasti (Homogreft Incus-Stapes Blok Repkasmanı)
 86. Evidman Petromastoidien (Radikal Mastoidektomi)
 87. KBB’de Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon
 88. Vestibüler Rehabilitasyon Egzersizleri, Op. Dr. Bülent Can
 89. Supraglottik Parsiyel Larenjektomi ve Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu, Prof. Dr. Vecihi Bilgen
 90. Bilgisayarlı Foniatrik İncelemeler, Prof. Dr. Fatih Öğüt
 91. Vertigolu Hastalarda Vestibüler Rehabilitasyon
 92. Tirotomi ile Kordektomi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 93. Elektro-Glottografi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 94. Stapedektomi, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 95. Kulak Burun Boğazda Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 96. Total Larenjektomi ve Radikal Boyun Disseksiyonu, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 97. Delogving Yaklaşım ile Maksillo-Etmoido Sfenoidal Girişim, Prof. Dr. Övünç Günhan
 98. Modifiye Radikal Mastoidektomi (Bondy Operasyonu), Prof. Dr. Övünç Günhan
 99. EÜTF KBB Pilot Sağır Dilsiz Anaokulu Çalışmaları, Prof. Dr. Övünç Günhan
 100. Etmoido-Maksiller Malign Tümörlerde Cerrahi, Prof. Dr. Övünç Günhan
 101. Senstrom Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 102. Surgery of the Nasal Valves, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 103. Rinoplastide Görüntü İşleme, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 104. L-strut Graft in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 105. Management of Supratip Saddling, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 106. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection, Doç. Dr. Burak Turna
 107. Laparoskopik RHK rekurrensi Rezeksiyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 108. Laparoskopik RPLND, Doç. Dr. Burak Turna
 109. Laparoskopik Üreterolitotomi, Doç. Dr. Burak Turna
 110. Pure Laparoscopic Resection of a Renal Fossa Recurrence of RCC, Doç. Dr. Burak Turna
 111. Transubilikal Tek Port Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 112. Transumbilikal Tek Port Laparoskopik Nefrektomi, Doç. Dr. Burak Turna
 113. Kronik Tip 1 Diseksiyonu, Doç. Dr. Suat Buket
 114. Supravalvular Aortic Stenosis Repair with Yacoub Procedure, Prof. Dr. Anıl Apaydın, Prof. Dr. Hakan Posacıoğlu, Prof. Dr. Sanem Nalbantgil, Prof. Dr. İsa Durmaz
 115. Tek Aşamalı Total Aort Replesmanı, Prof. Dr. Anıl Apaydın
 116. Repair of Post-Traumatic Thoracal Aneurysm Via, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 117. Asendan Aort ve Innominate Arter Anevrizması, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 118. TVR with Mitral Homograft, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 119. Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yaklaşımları, Birsen Eroğlu, E.Ü.T.F. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 120. Temel Endoskopi Uygulamaları Sırasında Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar, Prof. Dr. Sinan Ersin (2020)

TANITIM FİLMLERİ

 1. EÜTF İntaniye Tanıtım Fimi (1986)
 2. Radyasyon Onkolojisi Tanıtım Filmi (1986)
 3. Radyolojinin Bir Günü (1999)
 4. 1999'un İlk Yarısında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Yapılan Yenilikler (1999)
 5. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2000)
 6. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2003)
 7. Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı Tanıtım Filmi (2018)
 8. Ege Üniversitesi ERASMUS Tanıtım Filmi (2010)
 9. Ege Üniversitesi ARGEFAR Tanıtım Filmi (2011)
 10. Ege Üniversitesi Kan Merkezi Tanıtım Filmi (2011)
 11. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2013)
 12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Tanıtım Filmi (2013)
 13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Tanıtım Filmi (2013)
 14. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2013)
 15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı Tanıtım Filmi (2013)
 16. EgeART Sanat Günleri Tanıtım Filmi (2013)
 17. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2014)
 18. Gebe Lohusa Kadın Sürekli Eğitim Merkezi (2014)
 19. Ege Üniversitesi Ar-Ge ve Teknoloji Günleri Tanıtım Filmi (2014)
 20. Ege Üniversitesi Hastanesi Tanıtım Filmi (2014)
 21. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tanıtım Filmi (2014)
 22. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri  Enstitüsü Tanıtım Filmi (2014)
 23. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2015)
 24. Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Tanıtım Filmi (2015)
 25. Ege Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi Tanıtım Filmi (2015)
 26. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tanıtım Filmi (2015)
 27. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2016)
 28. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2017)
 29. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2018)
 30. 2018-2019 Akademik Yılı Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2018)
 31. Ege Üniversitesi Gelecek Şurası Tanıtım Filmi (2018)
 32. 2019-2020 Akademik Yılı Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2019)
 33. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı Tanıtım Filmi (2020)
 34. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 35. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 36. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 37. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 38. Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 39. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 40. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 41. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 42. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 43. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 44. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 45. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 46. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 47. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 48. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 49. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 50. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tanıtım Filmi (2020)
 51. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tanıtım Filmi (2020)
 52. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 53. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 54. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 55. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 56. Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 57. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 58. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılık, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Filmi (2020)
 

BELGESELLER

 1. Muhtar Başoğlu Belgeseli, Prof. Dr. Muzaffer Kula (21.02.1988)
 2. Atatürk ve Çanakkale Zaferi, Em. General Ethem Bozdağ (18.03.1986)
 3. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Belgeseli (2005)
 4. Suyun Öyküsü, Prof. Dr. Ali Osman Karababa (2006)
 5. Atatürk'ün Evrenselliği ve Barış (2013)
 6. Atatürk Yolunda Ege Üniversitesi Gençliği (2015)
 7. Belgesel: Son Yolculuk (2018)
 8. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ferid Eczacıbaşı Şifa Eczanesi Belgeseli (2019)
 9. Ege Üniversitesi Belgeseli (2019)
 10. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgeseli (2019)
 11. Yaşama El Ver Belgeseli (2019)

KAMU SPOTLARI

 1. Ege Orman Okulu Kamu Spotu (2019)
 2. Kas HAstalıkları Derneği Kamuspotu (2019)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ