EGE ÜNİVERSİTESİ

Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

MERKEZ MÜDÜRÜ: Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Dilek Takımcı, 1965 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini 1986 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Sinema TV bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim dalında yaptı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde Profesör olarak Medyada Stereotip Temsiller, Senaryo Yazarlığı, Dramaturji, Film Çözümlemeleri, İletişim Estetiği, Toplumsal Cinsiyet ve Kültür derslerini vermektedir. Takımcı, Sinema ve televizyon alanında yaptığı pek çok akademik yayınların yanısıra, Medya ve Kadın, Medya Temsilleri, Medyayı Anlamak ve Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları (2016) isimli kitap çalışmaları ve Yönetmenliğini ve senaryosunu yazdığı “1968’ den 2010’a Tarihin Penceresinden Ege Üniversitesi İletşim Fakültesi” (50 dak. 2010), Levant’ın Aynasında Batılı Yansımalar”, (28 dak, 2005) “Sarıcaova’da Düğün” (18 dak, 2004) “Ege Bölgesi’nde Doğum” (23 dak. 1997) isimli belgesel film çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projesi olarak Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak: Alpaslan Senaryosu (2012) başlıklı uzun metraj film senaryosu bulunmaktadır. Prof. Dr. Takımcı 2010 yılında Anadolu Üniversitesi 13. Uluslararası Eskişehir Film Festivali, Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri Yarışması EN İYİ SİNEMA MAKALESİ ÖDÜLÜ’nü “İslamci Filmlerde Kadın Temsili” başlığı altında Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, de yayınlanan makalesiyle almıştır. Bekar ve bir kız çocuk annesidir.

URL: www.dilektakimci.com

 

 

MÜDÜR YARDIMCISI: Doç. Dr. İlknur GÜRSES

Doç. Dr. İlknur Gürses 2004 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü bitirdi. Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı'nda yüksek lisansına başladı. 2007 yılında "Kültürel Ekoloji Olarak Sinema: Avrupa Sineması Üzerine İncelemeler" teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoraya başlayan Doç. Dr. İlknur Gürsen 2013 yılında "Transgresyon ve Anarşi: Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği" başlıklı teziyle Doktor Ünvanı aldı. Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televiziyon ve Sinema  Bölümü'nde öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerini sürdüren Doç. Dr. İlknur Gürses Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

URL: https://avesis.ege.edu.tr/ilknur.gurses/

 

 

 

 

 

MÜDÜR YARDIMCISI: Öğr. Gör. Yiğit AÇIK

2000 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kameraman ve video editör olarak, 1999 yılındaysa İzmir Yeni TV’de grafik ve animasyon departmanında çalıştı. 2001-2017 yılları arasında  Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BİTAM) teletıp (telemedicine), cerrahi canlı yayınları (telepresence surgery), eğitim materyali üretimi, video prodüksiyon, grafik & tasarım alanlarında bilgi ve deneyim kazandı. 2017 yılında BİTAM’ın Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne(EGEMM) dönüştürülmesinden sonra EGEMM müdür yardımcılığına atandı.
2001 yılında Ege Üniversitesi Radyosu “Radyo Ege Kampüs FM 100.8″in kuruluşunda görev alan Yiğit Açık, BİTAM’ın koordinatörlüğünde oluşturulan teknik ekipte Radyo Ege Kampüs’ün teknik altyapısı ve yayın sistemlerinin devreye alınması çalışmalarında görev aldı. Radyo Ege Kampüs’ün yayına başlamasından sonra da idari ve teknik sorumlu olarak görevini sürdürdü. Radyo Ege Kampüs 100.8 halen Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.
2009 yılında Ege Ünivertsitesi'nde başlatılan uzaktan eğitim programlarının teknik altyapısının kurulmasında görev alan Yiğit Açık, uzaktan eğitim programları için eğitim materyali üretimi sanal sınıf uygulamaları alanında çalıştı. 
2013 yılında yayın hayatına başlayan Ege Üniversitesi Televizyonu'nun kuruluşunda da görev alan Yiğit Açık, Ege Üniversitesi Televizyonu'nun stüdyo, reji, karasal yayınların ve internet yayınlarının teknik altyapısının kurulmasında ve televizyona bağlı olarak faaliyet gösteren haber ve program departmanlarının koordinasyonu ile ilgili çalışmalarda bulundu. Halen Ege Üniversitesi Televizyonu'nun teknik koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.
2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansımı tamamlayan Yiğit Açık, halen Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.