Çerez Örnek
canlı destek

Misyon - Vizyon

Misyon

Medya ile derinlikli ve çok yönlü ilişkiler geliştirmek; iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Ege Üniversitesi’nin Türkiye’nin her alanda nitelikli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda Ege Üniversitesi markasını güçlendirmek. Ege Üniversitesi’nin bütünlüklü bir iletişim stratejisini oluşturmak ve bu doğrultuda içerik üretim süreçlerini bu temelde yürütmek. Ege Üniversitesi'nin araştırma, buluş, sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü projeleri, bilimsel çalışmaları v.b. planlı, sürekli ve etkin bir biçimde kamuoyuna ve muhataplarına aktarmak, farkındalık yaratmak. Medya ve düşünce dünyasını yakından izlemek, değerlendirmek ve bu doğrultudaki uygulamalarla başta öğrenciler olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek. Basınla ilişkileri düzenlemek/geliştirmek; basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı adımlar atmak ve basının gelişimine İletişim Fakültesi öğrencilerine eğitim, uygulamalar, kalifiye çalışan yetiştirerek katkıda bulunmak. Üniversite-toplum iletişiminin etkin yönetimi için gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak ve yürütmek. Radyo ve televizyon teknolojileri ile ilgili araştırma yapmak, yeni teknolojilerin  etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlanmak, bu alanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli mezun sayısını arttırmak. Ege Üniversitesi’nin görsel hafızasını oluşturmak, zenginleştirmek ve korumak.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve yayıncılık konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen ve aynı ölçüde topluma yayabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ