Çerez Örnek
canlı destek

Egemm Tarihçe
Ege Üniversitesi Senatosu’nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören stajyer öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 05.07.1984 tarihinde Kapalı Devre Televizyon Yayın-Dökümantasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması kararını almasıyla Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin temelleri atılmıştır. Oybirliği ile alınan bu karara istinaden Yüksek Öğretim Kurulu 13.08.1984 tarih E.Ö/07.04.004/2743-010050 sayılı yazısı ile 25.07.1984 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasına onay vermiştir. Merkeze müdür olarak Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Köktürk atanmıştır. Tıp eğitimine görsel ve işitsel eğitim materyalleriyle destek verilmesi amacıyla kurulan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2001 yılına kadar bu alanda yüzden fazla eğitim filmi hazırlamış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde kapalı devre televizyon sistemi kurarak bu filmlerin çeşitli konferans salonları ve dersliklerde aynı anda gösterimini sağlamıştır. Buna ek olarak çeşitli ameliyathaneler ile merkez stüdyo arasında kurulan ses ve görüntü aktarım hatları kapalı devre televizyon sistemiyle birleştirilerek cerrahi operasyonların canlı yayınlanması da sağlanmıştır. 1997-2001 yılları arasında merkez müdürlüğü yapan Prof. Dr. Fazıl Apaydın döneminde analog sistemlerden sayısal sitemlere geçiş süreci başlamış ve ilk non-lineer video kurgu sistemi Ege Üniversitesi'nde bu dönemde kullanılmıştır. Merkez eğitim filmleri yanında Ege Üniversitesi tanıtım filmlerini de hazırlamaya başlamıştır. 2000 yılına kadar bu alandaki faaliyetlerini sürdüren Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 08.05.2001 tarihli kararı ve 11.07.2001 tarih 24459 sayılı Resmi Gazete’de merkezin yönetmeliğinin yayınlanmasıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (BİTAM) dönüştürülmüştür. 
 
BİTAM, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Dönemin Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret İkiz, BİTAM'ın ilk müdürü olarak atanmıştır. Daha sonra merkez müdürlüğü'ne Prof. Dr. Fazıl Apaydın getirilmiştir. Odyovizüel Merkez ve Network Yönetim Gurubu olarak iki bölümle faaliyetlerine başlayan BİTAM, zamanla çok önemli işlere imza atmıştır. Bunlar Radyo Ege Kampüs FM 100.8'in kurulması ve yayınlarına başlaması (26.11.2001), Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarının açılması ve uzaktan eğitim sistemine teknik altyapı sağlanması (2011) ve Ege Üniversitesi Televizyonu'nun kurulmasıdır (2013). Aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen teletıp (telemedicine) uygulamalarına da yine BİTAM tarafından destek verilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathaneleri'nde yapılan iki robotik cerrahi opersyonu New York ve Washington'a canlı olarak yayınlanmıştır. (04.11.2013)
 
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda Ege Üniversitesi'nin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek, genişleyen çalışma alanlarında daha verimli araştırmalar yapılabilmek ve üniversite içerisindeki tüm medya kuruluşlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla,  2017 yılına kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adıyla çalışmalarını yürüten merkezimiz, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 02/08/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ve 15.10.2017 tarih, 30211 sayılı Resmi Gazete'de merkezin yönetmeliğinin yayınlanmasıyla faaliyetlerini, oluşturulan yeni yapı içinde “Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi” adı altında yürütmeye başlamıştır. Merkezin yeni adıyla ilk müdürlüğü görevini vekaleten Prof. Dr. Müge Elden üstlenmiştir. Bu dönemde Ege Üniversitesi Hastanesi ana bina zemin katta yer alan televizyon stüdyosu ve haber merkezi, yönetim birimleriyle beraber Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni yapılan ek derslik binasına taşınmıştır. Prof. Dr. Müge Elden, bu görevini 25.12.2017 tarihinde Prof.Dr. Dilek Takımcı’ya devretmiştir. Prof. Dr. Dilek Takımcı 02.01.2019 - 30.01.2022 tarihleri arasında merkez müdürlüğü görevini yürütmüştür. 31.01.2022 tarihinde merkez müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin halen merkez müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ