EGE ÜNİVERSİTESİ

Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ege Üniversitesi Haber Ajansı (EGE AJANS)

 

 

Ege Ajans’ın Görevleri:

  • Rektörlük ve bağlı kuruluşlar tarafından basına servis edilmesi istenen haber, bilgi ve duyuruların iletilmesini sağlamak
  • Ege Üniversitesi bünyesinde her türlü sosyal ve kültürel aktiviteyi ve sportif faaliyetleri takip ederek basına ulaştırmak.
  • İletişim Fakültesi öğrencilerinin deneyim kazanmaları amacıyla gerektiğinde haber alma sınırlarını üniversite dışına da taşıyarak (siyasi niteliği olmayan) haber çalışmaları yapmak.
  • Fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama araştırma merkezleriyle, rektörlüğe bağlı diğer birimlerin geniş kapsamlı olarak düzenleyip kamu oyuna duyurmayı arzuladıkları konularda ilgili birimlerle ilişkiye geçerek, basın toplantıları düzenlemek.
  • Fakülte, yüksekokullar ve uygulama araştırma merkezlerinin işlev ve faaliyetlerini basın yoluyla kamuoyuna duyurmak; ayrıca basın mensuplarıyla üniversite yöneticilerinin tanışmasını sağlamak amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon suretiyle “tanıtım toplantıları” düzenlemek.
  • Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına yayınlanan “Kalem Gazetesi”nin uygun görülecek yayınını gerçekleştirmek.

Ege Ajans Sorumlu Haber Müdürü: Prof. Dr. Dilek Takımcı
Egem Haber Koordinatörü: Şef Yunus Atmaca

Telefon: 0 (232) 311 40 76
Web Sayfası: http://egeajans.ege.edu.tr